כולם נקבצו ובאו לך: שבת בוגרים של כל המחזורים!


שבת בוגרים. את השבת הזו לא נשכח הרבה זמן. לאחר הכנות מרובות ותיאומים אינסופיים עם בוגרינו אשר נמצאים בעיצומו של השירות הצבאי נערכה שבת בוגרים ברוב פאר והדר לראשונה.

בשבת זו, שבת פרשת יתרו, היו שותפים כלל מחזורי המכינה אשר במהלכה נערכו שיעורים וסדנאות לחיבור וגיבוש במטרה להעניק כוח להמשך כל אחד בחזית שבו הוא נמצא כעת.

בסיומה של השבת, הוחלט להמשיך ולהדק את הקשר עם הבוגרים במגוון רחב של תחומים.

מחכים ומצפים!  

(כ' שבט תש"ף)