רצים לנווט: אתגר ריצת הניווט מסביב לרחובות


כחלק מלימודי הניווט במכינה יצאו תלמידי המכינה יחד עם הרב רובי בראון, ראש המכינה, לריצת ניווט בשטח הפתוח שסביב העיר רחובות.

לאורך שעות הבוקר והצהרים צלחו התלמידים את המשימות השונות ומצאו את נקודות הציון שהיו קשות במיוחד.

יום זה חותם שבוע של לימודי ניווט בשעות הערב על ידי הרב הראל אליה לקראת שבוע ניווטים שיתאפשר בע"ה בתום הסגר בע"ה.